Pravidla Turnaje

Publikoval expancion 7. 4. 2020 v

Podstata Pravidel

  1. Zde psaná pravidla mají usnadnit hladký průběh soutěže a pomoci hráčům a správcům řešit konflikty.
  2. Nejdůležitější zásadou je, aby se týmy a hráči snažili, podle svých nejlepších schopností, hrát a dokončit své zápasy bez ohledu na to, co se stane.
  3. Porušení pravidel může způsobit, že tým prohraje hru – kontumační ztráta.
  4. Závažné porušení těchto pravidel může vést k diskvalifikaci týmu ze soutěže.

1. Správa Turnajů OnlineVision Gaming


1.1. Vedení Turnajů

Turnaj může mít individuálního Organizátora (administrátora) přiřazeného jako Hlavního Organizátora turnaje. Otázky a problémy však mohou být směrovány a zpracovány jakýmkoliv administrátorem OnlineVision Gaming a modem (moderátorem). Rozhodnutí Hlavního organizátora je konečné.
Kdo je Hlavní Organizátor, bude v případě potřeby vyjasněno před turnajem nebo v jeho průběhu. Pokud to není výslovně uvedeno, může každý admin či mod OnlineVision Gaming sloužit jako Hlavní organizátor.


1.2. Zprávy na platformách

Platformy OnlineVision Gaming májí jak týmovou, tak soukromou chatovací funkci, můžete komunikovat s jednotlivými hráči nebo týmy v odpovídajícím chatu.
Chcete-li kontaktovat Administrátory či Moderátory, měli byste v první řadě použít osobní konverzaci či Podporu.


1.3. Chat pro turnaj

Každý turnaj může mít chat pro turnaj, ve kterém se mohou konat diskuse o turnaji.
Pokud jste v naléhavé situaci a potřebujete pomoc od administrátora, použijte místo něj osobní chat.


1.4. Jazyk chatu

Čeština a slovenština jsou preferovanými a oficiálními jazyky používanými ve všech veřejných chatech OnlineVision Gaming.
I když existují někteří administrátoři nebo modi, kteří jsou schopni komunikovat v jiných jazycích, je vhodnější ponechat veškerou komunikaci v češtině či případné slovenštině.
V komunitním chatu je povolena pouze čeština či slovenština.


2. Diskvalifikace a tresty


Pokud má tým nedostupné hráče, bude celý tým diskvalifikován z účasti na turnaji.
Hráči, kteří jsou v současné době potrestáni za porušení našich pravidel, ať už se jedná o krátkodobé tresty nebo testy dlouhodobé, se nebudou moci zúčastnit turnaje.


2.1. Různé typy diskvalifikací


Podvádění
Jakýkoliv tým, jež bude přistižen při podvádění, programy třetí strany apod., bude automaticky diskvalifikován.


Toxicita
I za toxicitu můžete být diskvalifikováni. Pokud je vaše toxicita považována za extrémní, můžete být během prvního přestupku vyřazeni z turnaje.
Rasismus, sexismus a vyhrožování jsou považovány za extrémní toxicitu.
Pokud hráč již obdržel varování dříve, nebo bylo zjištěno, že opakuje své špatné chování ať už jednou nebo několikrát, bude krátkodobě potrestán. 2 krátkodobé tresty se rovnají celkovému vyřazení hráče s Ligy.


Oznámení zneužití pravidel

Oznámení zneužití není akce, kterou by uživatel musel učinit urychleně, bez řádné příčiny. Před tím, než uživatel podá oznámení, se musí ujistit, že je provedeno z platného důvodu a že předložené důkazy jsou důvěryhodným důkazem toho, že obviněný porušuje pravidla a / nebo používá programů třetí strany.
Obviňování ve vzteku je třeba se za každou cenu vyhnout. Pokud uživatel odešle více falešných či nepodložených oznámení, riskuje vlastní diskvalifikaci.


Zneužití chatu administrátora / podpory

Pokud uživatel kontaktuje administrátorskou podporu s falešnými nebo inscenovanými důkazy, či se pokouší zasahovat do rozhodování věci, riskuje, že bude krátkodobě potrestán.


3. Změny pravidla


OnlineVision Gaming si vyhrazuje právo na změnu některého z těchto pravidel před nebo během turnaje, pokud je to považováno za nezbytné pro lepší soulad se záměrem pravidel, duchem fair play a hladkým průběhem turnaje.


4.Kodex chování


4.1.Etický kodex Sverok

Dodržujeme zásady stanovené organizací Sverok v Etickém kodexu E-sportu.
Přečtěte si Etický kodex E-sportu, jež si můžete přečíst nebo stáhnout v angličtině. Zde.


4.2. Respektujte za všech okolností

Bez ohledu na čas nebo médium by měl být respekt vždy uplatňován s kýmkoliv na turnaji OnlineVision Gaming, ať už se jedná o zaměstnance nebo hráče.


4.3. Netolerujeme nesportovní chování

To zahrnuje, ale není omezeno na:


Herní chat

  1. Normální chat
  2. Platformy OnlineVision Gaming
  3. Sociální média
  4. Tváří v tvář (IRL)
  5. Toxické chování, flaming a nesportovní chování nejsou povoleny.

5. Vysílání


5.1. Vysílání hráčů


Hráči mohou streamovat své zápasy pomocí jakékoli platformy pro vysílání.
Na streamu však musí být vytvořeno zpoždění a hráčům připomínáme, aby dodržovali podmínky vysílací platformy.

Požadavky na zpoždění pro konkrétní hry

Liga legend: 3 minuty


5.2. Práva na vysílání


OnlineVision Gaming si vyhrazuje právo používat jakýkoliv materiál, který hráč vytvořil nebo streamoval, když se účastnil turnajů OnlineVision Gaming.


6. Účast na turnaji


Vstup do jakéhokoliv turnaje OnlineVision Gaming znamená, že musíte dodržovat všechna pravidla v tomto dokumentu.


7. Vyplácení odměn


7.1. Distribuce cen


Ceny turnajů a distribuci těchto cen řeší OnlineVision Gaming, pokud není uvedeno jinak.
Peněžní ceny budou rozdány po dokončení turnaje.
Nepeněžní ceny budou rozdány co nejrychleji po dokončení turnaje.


7.2. Diskvalifikované týmy


Diskvalifikované týmy ztratí právo na jakoukoliv část výhry, bez ohledu na jejich pozici v turnaji, když dojde k diskvalifikaci.


8. Sázení nebo hazardní hry


Hráči nebo trenéři, stejně jako administrátoři a moderátoři z OnlineVision Gaming, mají zakázáno hazardovat nebo sázet na jakékoli zápasy v každém turnaji OnlineVision Gaming.


9. Moderátoři a Administrace


Pokyny a rozhodnutí Moderátorů turnajů a Adminů musí být vždy dodržovány.


10. Stížnosti nebo spory v zápase


10.1. Nahlášení problému se hrou


Jakékoli problémy v rámci zápasu nebo hry musí být okamžitě oznámeny.
Po skončení turnajového kola nebudeme schopni provést žádné změny výsledků zápasů.
Pokud je to to možné, zápas pozastavte a zavolejte Administrátora.


10.2. Manuální rozhodnutí o řešení problému


Rozhodnutí učiněná jmenovaným Administrátorem nebo Hlavním organizátorem jsou konečná.
Bez ohledu na přijatá rozhodnutí musí být s administrátorem a vedoucím organizátorem vždy zacházeno s úctou, ať už s rozhodnutím souhlasíte, či nikoli.
Jakékoliv nerespektování Admina nebo Hlavního organizátora bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci týmu.


11. Non-účty hráčů a sdílení účtu


Hráči registrovaní na turnaji jsou jediní hráči, kteří se mohou zúčastnit.
Můžete hrát pouze s herním účtem (Summoner), registrovaným na turnaji v OnlineVision Gaming.
Sdílení účtu povede k diskvalifikaci.

12. Potvrzení účasti


Každý hráč (nejen kapitán družstva) v týmu musí „ Potvrdit účast “, aby se tým zapojil do turnaje a byl označen jako „ Připraveni “.
K tomu musí každý hráč v aktivní sestavě „Potvrdit účast “ 15 minut před začátkem.
Pokud to tým neučiní včas, nebudou v turnaji nasazeni a nebudou moci vstoupit do započatého či nyní probíhajícího turnaje.


13. Časové limity pro turnaje

Jakmile se oficiálně otevře turnaj pro všechny teamy, spouští se odpočítávání času. Když je dosaženo stanoveného času, oba týmy a každý člen týmu musí splnit:

League of Legends
Připojil se ke hře lobby v League of Legends s daným teamem a být připraven hrát.
Pokud v daném čase v herním lobby není přítomen žádný počet členů z obou týmů, hra bude automaticky zrušena a žádný tým nevyhraje.

V eliminačním turnaji to znamená, že oba týmy mohou být diskvalifikovány.
Pokud v herní lobby není přítomen žádný počet členů z jednoho týmu, když odpočítávání dosáhlo nuly, tento tým hru automaticky ztratí.

V eliminačním turnaji to znamená, že oba týmy mohou být diskvalifikovány.
Pokud v herní lobby není přítomen žádný počet členů z jednoho týmu, když odpočítávání dosáhlo nuly, tento tým hru automaticky ztratí.

POZNÁMKA: Jakmile je výsledek hry ohlášen a turnajový systém hru uzavře, výsledky jsou konečné a nelze je změnit.
Ujistěte se, že jste připraveni hrát hru včas, abyste předešli diskvalifikaci omylem!


14. Výsledky


Výsledky zápasů se po skončení hry automaticky oznámí na předem stanoveném místě na platformách OnlineVision Gaming.


15. Kolo a zápasy

Zápasy se budou hrát ve formátu popsaném v Přehledu turnajů.
Zápasy v kole budou probíhat současně, pokud není uvedeno jinak.
Po dokončení všech zápasů v jednom kole, jakmile bude váš další soupeř připraven může být zahájen další zápas.
Jediné, kdy můžeme postupovat jinak: Když je zápas streamován a budete požádáni, abyste počkali, až bude stream připraven.


16. V případě porušení pravidel

Porušení některého z těchto pravidel může mít za následek varování, diskvalifikaci, krátkodobé nebo dlouhodobé tresty.